Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja objavljen je u Narodnim novinama br. 155/13., prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2013. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine.   Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja kojima Operater Fonda za zaštitu ulagatelja izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o bilanci, dobiti i gubitku i novčanim tokovima Fonda, te način izvještavanja Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.