Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 41/17., stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2017. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.