Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 39/16., stupa na snagu 6. svibnja 2016., prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2016. godine. Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima UCITS fonda kojima upravlja, kao i druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.