Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava objavljen je u Narodnim novinama br. 39/16., stupa na snagu 6. svibnja 2016., prvi put se primjenjuje na financijske izvještaje za tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka 2016. godine. Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kojima investicijska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima, te rokovi i način izvještavanja Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.