Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze objavljen je u Narodnim novinama br. 155/13., prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2013. sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine.   Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja kojima burza izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o financijskom položaju, sveobuhvatnoj dobiti, novčanim tokovima i promjenama kapitala te način izvještavanja Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.