Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju objavljen je u Narodnim novinama br. 37/16., stupa na snagu 30. travnja 2016. Ovim Pravilnikom propisuje se sljedeće:
– struktura i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti,
– struktura i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg statističkog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju izvještava Agenciju,
– struktura i sadržaj izvještaja o strukturi i opsegu poslova zastupanja u osiguranju odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju prema društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje koje je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavilo u pojedinoj godini i o kojima je dužno izvještavati Agenciju,
– način i rokovi izvje&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.