Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima objavljen je u Narodnim novinama br. 86/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.   Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja, financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinsko društvo izvještava Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima te drugih izvještaja koje sastavlja za potrebe Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.