Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima objavljen je u Narodnim novinama br. 86/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.   Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanom tijeku i drugih izvještaja koji se dostavljaju za potrebe Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.