Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima objavljen je u Narodnim novinama br. 39/16., stupa na snagu 6. svibnja 2016., prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2016. godine. Ovim Pravilnikom propisuje se:
– struktura i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih financijskih izvještaja,
– struktura i sadržaj te način i rokovi dostave drugih izvještaja društva za upravljanje koja su društva za upravljanje obavezna sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
– kontni plan društva za upravljanje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.