Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva objavljen je u Narodnim novinama br. 86/14., stupa na snagu 26. srpnja 2014.   Ovim Pravilnikom propisuju se:
– struktura i sadržaj financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva, način i rokovi njihove dostave te njihovo objavljivanje,
– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.