Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjeva Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring društva te načinu i rokovima njihove dostave objavljen je u Narodnim novinama 140/14., stupa na snagu 6. prosinca 2014.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj te način i rokovi dostave redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su faktoring društva dužna dostavljati Agenciji na temelju odredbi članka 70. Zakona o faktoringu (Narodne novine br. 94/14.).
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.