Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati leasing društva te načinu i rokovima njihove dostave objavljen je u Narodnim novinama br. 54/14., stupa na snagu 8. svibnja 2014.   Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj te način i rokovi dostave redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su leasing društva dužna dostavljati Agenciji na temelju članka 76. Zakona o leasingu (Narodne novine br. 141/13.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.