Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga objavljen je u Narodnim novinama br. 85/13., stupa na snagu 12. srpnja 2013.   Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane društava za osiguranje, društava za reosiguranje, društava za zastupanje u osiguranju, obrta za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.