Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor objavljen je u Narodnim novinama br. 42/16., stupa na snagu 12. svibnja 2016. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i vođenje Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor, obveznici dostave podataka i upis podataka u registre, sadržaj registara i izvatka iz registra te provjera upisanih podataka u registrima. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.