Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca objavljen je u Narodnim novinama br. 93/15., stupa na snagu 1. rujna 2015. Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te sadržaj obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.