Pravilnik o Registru objekata leasinga objavljen je u Narodnim novinama 63/14., primjenjuje se od 1. srpnja 2014.   Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga propisuje sadržaj, način i oblik vođenja Registra objekata leasinga (Registar) te iznos, način i rokove plaćanja naknade za vođenje Registra.
Pravilnikom se posebno uređuju vrste podataka koji se upisuju u Registar kao i postupci upisa, izmjene, brisanja i deaktivacije podataka o objektima leasinga u Registru. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.