Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini objavljen je u Narodnim novinama br. 126/15., stupa na snagu 28. studenog 2015. Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine (usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/13-07/59, urbroj: 50301-05/25-13-3, od 4. travnja 2013. godine, klasa: 022-03/14-07/195, urbroj: 50301-05/25-14-2, od 22. svibnja 2014. godine i klasa: 022-03/15-07/31, urbroj: 50301-05/25-15-2, od 11. veljače 2015. godine) u 2016. godini. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.