Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 102/16., stupa na snagu 17. studenog 2016. Ovim se Pravilnikom propisuje:
– sadržaj, rokovi, izdavanje i preinačivanje promidžbenog sadržaja UCITS fondova,
– sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja UCITS fondova,
– sadržaj mjesečnog izvještaja za ulagatelje o poslovanju UCITS fondova,
– način, sadržaj i rokove objava događaja u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS fonda,
– dodatne informacije koje mora sadržavati mrežna stranica društva za upravljanje UCITS fondovima. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.