Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji objavljen je u Narodnim novinama br. 60/14., stupa na snagu 24. svibnja 2014.   Ovim Pravilnikom propisuje se način primjene odredbi Zakona o leasingu (Narodne novine br. 141/13., dalje u tekstu: Zakon) i drugih propisa koji se primjenjuju na leasing društva, obveze leasing društva u likvidaciji prema Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izuzeća leasing društva u likvidaciji od određenih obveza kao i druga pitanja vezana za provedbu postupka likvidacije leasing društva koja proizlaze iz propisa kojima se uređuju leasing društva. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.