Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije objavljen je u Narodnim novinama br. 79/13., stupa na snagu 1. srpnja 2013.   Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina na isporuke dobara odnosno trošarinskih proizvoda i na obavljanje usluga namijenjenih za:
1. službenu uporabu diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koje kao takve priznaje Hrvatska te za osobne potrebe stranog diplomatskog i konzularnog osoblja tih predstavništava i posebnih misija kao i osobne potrebe članova tih međunarodnih organizacija
2. službenu uporabu institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije od 8. travnja 1965. (dalje u tekstu: Protokol) u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, MU-7/12)
3 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.