Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa objavljen je u Narodnim novinama br. 50/14., stupa na snagu 1. svibnja 2014.   Ovim se Pravilnikom propisuje postupak naknadne uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti, u skladu s člankom 234. stavkom 1. i člankom 237. stavkom 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.), za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa, radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.