Tumačenje čl. 9. st. 1. i 2. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila. U čl. 9. st. 1. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) uređeno je da se posebni porez za rabljena motorna vozila plaća u iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje. Vremensko razdoblje pada vrijednosti odnosi se na razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave (a u slučaju registriranih trgovaca rabljenim motornim vozilima, do dana izdavanja računa o prodaji motornog vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj). Pojam prve registracije se odnosi na dan, mjesec i godinu prve registracije motornog vozila u prvoj zemlji registracije. Nadalje, st. 2. istoga članka propisano je da se za obračun posebnog poreza na motorna vozila iz čl. 12. st. 1. Zakona, pod prodajnom cijenom smatra maloprodajna cijena takvog novog motornog vozila s carinom i porezom na dodanu vrijednost bez posebnog poreza, s uključenom vrijednosti dodatne opreme na dan prve registracije vozila. Tumačenje pojma prve registracije vozila identično je gore navedenom uz st. 1.

...