Dajete prijedlog za žurnom izmjenom i dopunom čl. 3. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) koji se odnosi na motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom. Članak 3. st. 1. Pravilnika propisuje da se motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra motorno vozio koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti. Ovaj stavak je skoro identičan kao čl. 3. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) koji je stavljen van snage s danom 2. siječnja 2017., ali proširen, odnosno u sadržaj odredbe su dodana i druga srodna ortopedska pomagala namijenjena prijevozu i transportu  osim kolica (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj). Posebno napominjemo da motorna vozila koja udovoljavaju uvjetima iz ovoga stavka nemaju nikakvih ograničenja glede vrijednosti ili snage motora, a također, nije potrebno niti ishođenje rješenja od carinskog ureda kojim bi se utvrdilo ...