Tumačenje čl. 6. st. 2. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila kojim se regulira izračun vrijednosti vozila do 120 mjeseci starosti, odnosno pitate kako će se određivati vrijednost vozila na zahtjev poreznog obveznika prema Tablici 1 Pravilnika, a koja su starija od 120 mjeseci. Članak 6. st. 7. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14.  i 31/15.) propisuje, između ostalog, da u slučajevima u kojima se neće primijeniti Tablica 1, Carinska uprava će pri utvrđivanju  porezne osnovice za rabljena motorna vozila koristiti raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slično), evidencije Carinske uprave o utvrđenim cijenama novih i rabljenih motornih vozila te tražite obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja porezne osnovice i vrijednosti dodatne opreme ugrađene u motorno vozilo. Dakle, u slučajevima kada porezni obveznik zatraži utvrđivanje porezne osnovice za obračun posebnog poreza za vozilo starije od 120 mjeseci prema Tablici 1 Pravilnik, isto neće biti moguće obzirom da je spomenutom tablicom predviđeno utvrđivanje porezne osnovice samo za vozila do 120 mjeseci starosti. Stoga se za takva vozila porezna osnovica utvrđuje procjenom (kako ...