Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka objavljen je u Narodnim novinama br. 11/14., stupa na snagu 30. siječnja 2014.   Ovim se Pravilnikom propisuju izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom.   U smislu ovoga Pravilnika trošarinskim obveznikom, poreznim obveznikom posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila smatra se osoba koja je, sukladno Zakonu o trošarinama, Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, u obvezi plaćanja trošarine, odnosno koja je obveznik plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila, kao i bilo koja osoba koja je prema tim propisima obvezna podnositi propisane obrasce.   Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:
1. čl. 49. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13. i 129/13.) ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.