Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja objavljen je u Narodnim novinama br. 66/14., stupa na snagu 7. lipnja 2014.   Ovim Pravilnikom propisuju se podaci koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te oblik, rokovi i način njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Ovaj Pravilnik se odnosi na sve izdavatelje čiji su vrijednosni papiri, na dan 31. prosinca godine za koju se dostavljaju podaci, uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i kojima je Republika Hrvatska matična država članica. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.