Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva objavljen je u Narodnim novinama br. 31/14., stupa na snagu 15. ožujka 2014.   Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju:
1. organizacijski zahtjevi za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, s obzirom na:
a. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima,
b. upravljanje rizicima,
c. internu reviziju,
d. mjere za sprečavanje sukoba interesa,
e. mjere za neprekidno poslovanje,
f. izdvajanje poslovnih procesa,
g. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije,
h. zaštitu imovine klijenata investicijskog društva,
i. osobne transakcije relevantnih osoba,
j. dodatne organizacijske zahtjeve za investicijska društva koja izrađuju i distribuiraju investicijska istraživanja.
2. pravila, postupci i kriteriji kojih se investicijska društva moraju pridržavati, a koja se odnose na politike primitaka,
3. kriteriji za utvrđivanje statusa značajnog investicijskog društva te ovlasti i dužnosti članova nadzornog odbora takvog društva, kao i ovlasti i dužnosti odbora za imenovanja, primitke i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.