Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću objavljen je u Narodnim novinama br. 8/15., stupa na snagu 1. veljače 2015.
  Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuje primjena Zakona o igrama na sreću u dijelu koji se odnosi na:
1. pojam igara na sreću na stolovima, postupak izrade dnevnog obračuna prihoda na stolovima za igre na sreću, te oblik i sadržaj obveznih obrazaca za obračun prihoda od igara na sreću na stolovima,
2. pojam igara klađenja i postupak izvješćivanja o dnevnom obračunu rezultata poslovanja od priređivanja igara klađenja,
3. pojam igara na sreću na automatima za igre na sreću, postupak izrade dnevnog obračuna prihoda, te oblik i sadržaj obveznih obrazaca za obračun prihoda od automata za igre na sreću,
4. sadržaj i način dostavljanja konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću, igara u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima,
5. sadržaj i način dostavljanja konačnog mjesečnog izvješća o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara i igara klađenja,
6. sadržaj i način dostavljanja konačnog obračuna godišnje naknade za ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.