Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom objavljen je u Narodnim novinama br. 44/14., stupa na snagu 15. travnja 2014.   Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju, potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom, te dokazi koji se prilažu uz zahtjev. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.