Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina objavljen je u Narodnim novinama br. 157/14., stupio je na snagu 1. siječnja 2015.
  Ovim se Pravilnikom uređuje oblik i sadržaj obrasca Prijave prometa nekretnina te način njegova podnošenja, kao i uspostava i održavanje Evidencije prometa nekretnina i način korištenja podataka iz Evidencije prometa nekretnina.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.