Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza objavljen je u Narodnim novinama br. 155/13., stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.   Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, rokovi i način dostavljanja izvještaja iz članka 291. stavak 8. Zakona o tržištu kapitala Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, koji sadrže podatke o transakcijama s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.