Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe objavljen je u Narodnim novinama br. 2/17., stupa na snagu 12. siječnja 2017. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dodatnih podataka za statističke i druge potrebe za poduzetnike iz članka 4. stavka 2. Zakona o računovodstvu uključujući i poduzetnike iz članka 19. stavka 6. te pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. tog Zakona.
Ovi su poduzetnici i osobe dužne sastavljati dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema obliku i sadržaju određenim u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i ovoga Pravilnika.
Obveznici ovoga Pravilnika sastavljaju i predaju dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema odredbama ovoga Pravilnika za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.