Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe objavljen je u Narodnim novinama br. 1/16., stupio je na snagu 2. siječnja 2016. Obveznici sastavljaju i predaju dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema odredbama ovoga Pravilnika za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dodatnih podataka za statističke i druge potrebe za poduzetnike iz članka 4. stavka 2. Zakona o računovodstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) uključujući i poduzetnike iz članka 19. stavka 6. Zakona te pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona.
Dodatni podaci za statističke i druge potrebe sastavljaju se prema obliku i sadržaju određenim u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio
Dodatni podaci za statističke i druge potrebe iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu u kunama.
Oblik i format dodatnih podataka za statističke i druge potrebe utvrđuje Financijska agencija i objavljuje na svojoj mrežnoj stranici jednako kao i upute za popunjavanje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.