Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima objavljen je u Narodnim novinama br. 68/14., stupa na snagu 1. 7. 2014.   Ovim Pravilnikom propisuju se:
– način izračuna kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF), obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja kapitala,
– dodatne kapitalne zahtjeve za društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima obavljaju djelatnosti osnivanja i upravljanja UCITS fondovima,
– stavke općih troškova UAIF-a iz prethodne poslovne godine koje se uzimaju u obzir kod izračuna kapitala UAIF-a i
– sadržaj izvještaja o izračunu kapitala te način i rokovi dostave. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.