Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije objavljen je u Narodnim novinama br. 35/16., stupa na snagu 27. travnja 2016. Ovim se Pravilnikom uređuje obavljanje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije, postupanje po rezultatima obavljenih provjera kvalitete te vođenje dokumentacije o obavljenim provjerama kvalitete. Provjera kvalitete obuhvaća aktivnosti unutarnje revizije u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika te u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Provjeru kvalitete obavlja Ministarstvo financija, ustrojstvena jedinica nadležna za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola (Središnja harmonizacijska jedinica). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.