Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 103/14., stupa na snagu 4. rujna 2014.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rok izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.