Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju objavljen je u Narodnim novinama br. 82/14., stupa na snagu 17. srpnja 2014.   Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, propisuju se obveznici podnošenja prijave, promjene i odjave u obveznom zdravstvenom osiguranju, način prijavljivanja i odjavljivanja te utvrđivanja statusa osigurane osobe, datum početka i prestanka statusa osigurane osobe, datum početka i datum prestanka ostvarivanja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i način utvrđivanja i provjere okolnosti koje su osnova za stjecanje, odnosno gubitak statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.
Ovim Pravilnikom propisuje se i dokumentacija kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.