Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja objavljen je u Narodnim novinama br. 3/17., stupa na snagu 19. siječnja 2017. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak odobrenja plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja, uvjeti za odobrenje plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja i kriteriji za prihvatljivost instrumenata financijskog osiguranja.
Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnicu te kreditne institucije u drugoj državi članici (u daljnjem tekstu: kreditna institucija) sukladno članku 1. Zakona o osiguranju depozita.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o osiguranju depozita Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija) može odobriti plaćanje dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja. Ukupni udio neopozivih obveza plaćanja ne smije premašiti 30% ukupnih sredstava fonda osiguranja depozita. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.