Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada objavljen je u Narodnim novinama br. 20/17., stupa na snagu 16. ožujka 2017. Ovim Pravilnikom propisuje se način obračuna i tarifa naknada koje se Ministarstvu financija, Carinskoj upravi plaćaju za pružanje sljedećih posebnih usluga:
1. prisutnost carinskog osoblja izvan službenog radnog vremena carinskog ureda ili u prostorima izvan prostora carine (uređenih čl. 34., st. 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije), ako se tako zahtijeva sukladno čl. 238., st. 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558; Ispravak SL L 87, 2. 4. 2016., str. 35)
2. analizu ili stručno izvješće o robi koju je provela odnosno koje je izradila Carinska uprava, u vezi s:
a) odlukama koje su donesene prema članku 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1; Ispravak SL L 287, 29. 10. 2013., str. 90; Ispravak SL L 70, 14 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.