Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode objavljen je u Narodnim novinama br. 65/17., stupa na snagu 15. srpnja 2017. godine. Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja donacija za koje namjena nije utvrđena i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode.
U smislu ovoga Pravilnika:
– zajedničke funkcije su podrška nacionalnim parkovima i parkovima prirode u pravnim poslovima, javnoj nabavi, promociji i marketingu, pripremi i provedbi projekata, edukaciji i razvoju informacijskog sustava zaštite prirode
– prioritetne aktivnosti javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode su različite aktivnosti koje je nužno provesti u svrhu zaštite i očuvanja područja kojima upravljaju ili u svrhu unaprjeđenja poslovanja javnih ustanova.
Vlastiti prihodi na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika nastaju obavljanjem poslova u sljedećim djelatnostima:
– naplata ulaznica i vinjeta
– prodaja suvenira, vodiča, monografija, knjiga, CD-ova
– iznajmljivanja štandova ili davanja u zakup zemljišta, prostora ili opreme koji nisu prijeko potrebni za nesmetano obavljanje njihove osnovne djelatnosti sukladno načelu dobroga financijskog upravljanja, a prema posebnim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.