Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekret­nina objavljen je u Narodnim novinama br. 105/15., stupio je na snagu 3. listopada 2015. Ovim Pravilnikom propisuje se razrada metoda procjene vrijednosti nekretnina, razrada kakvoće nekretnine i interkvalitativno izjednačenje, izvođenje nužnih podataka, odabir metode za procjenu vrijednosti nekretnina, elementi te oblik i sadržaj procjembenog elaborata. Metode procjene vrijednosti nekretnina koje se razrađuju ovim Pravilnikom su poredbena, prihodovna i troškovna metoda, a propisane su Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.