Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva objavljen je u Narodnim novinama br. 103/14., stupa na snagu 4. rujna 2014.

Ovim se Pravilnikom propisuje kontni plan mirovinskog osiguravajućeg društva na način prikazan u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.