Pravilnik o Kontnom planu leasing društva objavljen je u Narodnim novinama 63/14., stupa na snagu 31. svibnja 2014.   Ovim se Pravilnikom propisuje kontni plan za leasing društva na način prikazan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.
Leasing društvo dužno je voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li leasing društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.   Leasing društvo dužno je: voditi poslovne knjige koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu primijeniti propisani kontni plan u skladu s Uputom za primjenu kontnog plana za leasing društva uskladiti poslovne knjige s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.