Pravilnik o kapitalu leasing društva objavljen je u Narodnim novinama br. 60/14., primjenjuje se prvi puta za godišnje financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. godine, a koji se Agenciji dostavljaju na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava.   Ovim Pravilnikom propisuju se:
– način i pravila izračuna kapitala,
– način i rokovi izvještavanja,
– dodatni zahtjevi za mjere i postupke u svezi postupanja leasing društva u uobičajenim i izvanrednim okolnostima.
Ovim Pravilnikom također se podrobnije opisuje i sadržaj pojedinih stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu kapitala leasing društva. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.