Pravilnik o kapitalu faktoring društva objavljen je u Narodnim novinama 12./15., stupa na snagu 10. veljače 2015.

Ovim Pravilnikom propisuju se:
– način i pravila izračuna kapitala,
– način i rokovi izvještavanja Agencije,
– dodatni zahtjevi za mjere i postupke u svezi postupanja faktoring društva u uobičajenim i izvanrednim okolnostima.
Ovim Pravilnikom također se podrobnije opisuje i sadržaj pojedinih stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu kapitala faktoring društva.
Faktoring društvo izvještava Agenciju o kapitalu faktoring društva, putem Izvještaja o izračunu kapitala faktoring društva (IIKFD) (Prilog br. 1) i Upute za izračun kapitala faktoring društva (Prilog br. 2) koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.
Faktoring društvo dužno je IIKFD prvi puta dostaviti Agenciji sa stanjem na dan 30. rujna 2015.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.