Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor objavljen je u Narodnim novinama br. 108/15., stupa na snagu 17. listopada 2015. Ovim Pravilnikom propisuje se program izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, uvjeti, obveze i odgovornosti vezane uz pohađanje izobrazbe, nositelj provedbe izobrazbe, uvjeti, obveze i odgovornosti za provedbu izobrazbe, uvjeti i način polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, praktična izobrazba, vođenje dokumentacije o provedbi izobrazbe te stalno stručno usavršavanje ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru. Izobrazba za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor provodi se prema Programu koji je sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 1. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.