Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom objavljen je u Narodnim novinama br. 97/14., stupa na snagu 14. kolovoza 2014.   U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 44/14.) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:   »(3) U očevidnik se kao osoba s invaliditetom iz stavka 1. točke 4. ovoga članka upisuje osoba koja ima utvrđeno najmanje:
– 60% tjelesnog oštećenja radi gubitka odnosno funkcionalnog poremećaja donjeg ekstremiteta,
– 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka odnosno funkcionalnog poremećaja gornjeg ekstremiteta,
– 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka sluha,
– 80% jednog tjelesnog oštećenja bilo koje druge vrste,
– 90% ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s time da najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 60% oštećenja donjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja gornjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja bilo koje druge vrste.«   Vezana novost o Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.