Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila objavljen je u Narodnim novinama br. 152/14., stupa na snagu 23. prosinca 2014.
  U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13. i 116/14.) u članku 5.a stavak 4. se promijenio i glasi:
»(4) Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka proda osobi koja ga ne stječe radi uporabe na cestama i registracije u Republici Hrvatskoj ako motorno vozilo bude ukradeno ili uništeno, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu razlike između iznosa koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka i iznosa povrata za to motorno vozilo koji bi bio utvrđen primjenom Tablice 2 ovoga Pravilnika, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Trgovac je dužan motorno vozilo i iznos posebnog poreza iskazati u mjesečnom izvješću iz članka 29. ovoga Pravilnika.«
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.