Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata objavljen je u Narodnim novinama br. 109/13., stupa na snagu 3. rujna 2013.   U Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (Narodne novine br. 145/12., 18/13. i 62/13.) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:   »Visina premije energetskog subjekta (P) utvrđuje se za motorne benzine i dizelsko gorivo eurodizel BS u iznosu od 0,66 kn/l, a za plinsko ulje i dizelsko gorivo plavi dizel u iznosu od 0,50 kn/l.« ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.