Navedenim dopisom obratili ste se u vezi primjene Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 35/14.) kojim su propisane odredbe u vezi prava na odbitak pretporeza za motorna vozila kategorije N1. U dopisu se, između ostalog, navodi da auto kuće koje su članovi Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju na represivnu mjeru propisanih izmjena te se s tim u vezi predlaže da se za vozila koja su u procesu proizvodnje i koja su već zapravo prodana (tj. naručena) za što postoje sklopljeni kupoprodajni ugovori iznađe mogućnost da se izuzmu od Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, odnosno da se odredbe toga Pravilnika ne primjenjuju na kupce koji su prije 19. ožujka 2014. naručili vozila. Dana 20. ožujka 2014. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojim je, između ostalog propisano da se pretporez može odbiti samo za motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. Slijedom navedenog, za motorna vozila kategorije N1 za koja se plaća posebni porez na motorna vozila ...